Naming – Współpraca z klientem

1. BRIEF
Na tym etapie zbieramy szereg informacji od Państwa na temat firmy i oczekiwań wobec projektowanej nazwy. W tym celu wysyłamy Państwu brief i prosimy o odpowiedź na pytania tam zawarte.

2. PODPISANIE UMOWY NA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU
Przesyłamy Państwu wzór umowy z prośbą o podanie danych firmy i przesłanie nam informacji, że akceptują Państwo warunki umowy i podejmują się współpracy z nami. Następnie, 2 oryginały umowy z podpisem z naszej strony wysyłamy pocztą i prosimy
o odesłanie jednej z nich Państwa podpisem. Ewentualnie wymieniamy podpisane umowy w postaci skanu (według życzenia Klienta).

3. UZUPEŁNIENIE BRIEFU
Po zebraniu informacji związanych z Państwa branżą, lokalizacją, konkurencyjnością
i innymi ważnymi elementami badania rynku, kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu uszczegółowienia briefu i wytyczenia kierunku prac. Prosimy wtedy o odpowiedź na kilka dodatkowych pytań, aby efekt naszej pracy spełnił Państwa oczekiwania.

4. PROCES KREOWANIA NAZWY
Ten etap rozpoczyna się w momencie odebrania briefu i złożenia przez Państwo deklaracji zawarcia umowy – odbywa się w ścisłym kontakcie z Państwem. Proces opiera się o szereg wieloaspektowych działań analitycznych: semantyczno-morfologicznych, fonetyczno-leksykalnych, marketingowych, biznesowych i prawnych. Projekty nazw zostają sprawdzone w CEIDG oraz KRS w zakresie ich unikalności, a także w zakresie dostępności domen internetowych. Cały proces trwa od 7 do 10 dni.

5. PREZENTACJA PROPOZYCJI NAZW
Przesyłamy Państwu przygotowany przez nas projekt zawierający zestaw nazw zgodny
z treścią Umowy. Każda nazwa poparta jest opisem i uzasadnieniem doboru pod względem znaczenia, brzmienia i wartości marketingowej. W ciągu kilku dni kontaktujemy się z Państwem w celu przedyskutowania projektu i uzyskania Państwa oceny zaproponowanych nazw. Na tym etapie ważne jest zaufanie między nami a naszym Klientem oraz otwartość na zmianę. Dokładamy wszelkich starań, aby nazwa była atrakcyjna nie tylko dla Państwa, ale głównie dla Państwa potencjalnych klientów.

6. DOPRACOWANIE PROJEKTU
Jeśli zaakceptują Państwo jedną z trzech zaproponowanych przez nazw przy pierwszej prezentacji, otrzymują Państwo prawa autorskie do wybranej nazwy i projekt traktujemy jako zrealizowany.
W innym przypadku wybierają Państwo jedną z nazw oraz kierunek modyfikacji.
W ciągu 5 dni otrzymują Państwo drugi zestaw propozycji zmodyfikowanych nazw
z opisem.
Jeśli jednak proponowane przez nas nazwy nie przekonują Państwa, macie Państwo możliwość zrezygnowania ze współpracy. W tej sytuacji opłacają Państwo jedynie sam wkład pracy i działania ukierunkowujące.

7. WYSTAWIENIE FAKTURY I PŁATNOŚĆ ZA WYKONANIE PROJEKTU
Przed przystąpieniem do prac, prosimy o wpłacenie zaliczki w wysokości 30% ceny zlecenia. Wraz z zakończeniem prac, wystawiamy fakturę za wykonanie projektu
z terminem płatności 7 dni. Zrealizowany projekt wysyłamy Państwu pocztą elektroniczną oraz listem poleconym z załączonym fakturą.

Dziękujemy!